OTD Energy 2023

EN

NTI

NTI

NTI er en av Europas største leverandører av digitale teknologi- og informasjonstjenester for aktører i bygg, design og industri. Vår visjon er å være en betrodd teknologipartner ved å sammen skape lønnsomme, effektive, bærekraftige design og konstruksjoner.

Foruten rådgivning, tilbyr vi også kompetanseutvikling og kurs. Vi har 30 års erfaring innen kursvirksomhet og utdanner årlig 10.000 personer.

NTI har i dag over 600 medarbeidere i åtte land. NTI AS i Norge har 60 ansatte i Oslo, Bergen og Stavanger,